Membership

AFCC - Australian Federation of Civil Celebrants Inc.

Location

Deer Park, VIC 3023

Contact details

Ph: (03) 9363 4515
Mob:0411 456 384
Email:Contact Me

Johnny Ha, CMC

Share

MELBOURNE VIETNAMESE MARRIAGE CELEBRANT
CHỨNG HÔN NHÂN Mr. JOHNNY HA

* Bilingual English/Vietnamese
* Ceremony room up to 12 guests
* 7 days/week + After Hours
(By Appointment)
* Local & Overseas Visitors

My services:
* All Legal Documentation
* Marriage Solemnization
* Consultation
* Provision of Commemorative Marriage Certificate
* Letter for Fiancé(e) to Immigration * Assistance in applying
-Single status Certificate +
-Relationship Certificate (De
facto/Same sex)
* Police Check

(Tiếng Việt)
+ Đăng ký kết hôn
+ Cấp hôn thú (giấy chứng nhận kết hôn)
+ Ký hôn thú tại văn phòng, nhà riêng hay lễ cưới bên ngoài
+ Cấp thư chứng nhận để bổ túc hồ sơ Fiancé(e) cho Bộ Di trú
+ Hỗ trợ xin giấy Chứng nhận độc thân  + Giấy Chứng nhận Mối Quan hệ De Facto/Đồng tính
+ Police Check

Phòng Chứng hôn có đủ chổ cho 12 khách mời. Lịch sự – Trang trọng
Làm việc 7 ngày/tuần – Book hẹn trước khi đến – Nói tiếng Việt/Anh
Du khách có thể đăng ký kết hôn